Professionaliseringsaanbod

Ons aanbod is in principe Vlaanderenbreed. Dit wil zeggen dat je ongeacht je woon- of werkplaats kan aansluiten bij elk initiatief. Afhankelijk van het thema en de grootte van het doelpubliek bieden we live initiatieven in meerdere lesplaatsen aan, zodat de verplaatsing beperkt blijft.

Ons aanbod bestaat uit twee delen. Het eerste stuk bevat initiatieven die sterk aansluiten bij het DNA van onze organisatie. Onze eigen experten werken eigen initiatieven uit rond deze thema’s.

Daarnaast voorzien we een bijkomend breder aanbod van thema’s, gebracht door externe lesgevers, die verbredend en/of verdiepend kunnen zijn, of een grote actualiteitswaarde hebben, of erop gericht zijn om innovatieve inzichten vanuit onderzoek te verspreiden onder onze scholen en besturen.

Ons aanbod vullen we in de loop van het schooljaar voortdurend aan. Op die manier kunnen we snel inspelen op nieuwe behoeften en de snel veranderende actualiteit. Afhankelijk van het thema en de doelgroep zal ons aanbod digitaal of live zijn, soms in combinatie met elkaar.

We breiden onze leerpaden verder uit, zodat er geprofessionaliseerd kan worden op eigen tempo en op een moment dat voor jou het beste uitkomt.

Professionaliseringsaanbod zoeken

sla link op in klembord

De website pro.katholiekonderwijs.vlaanderen voor de onderwijsprofessional is toegankelijk voor iedereen na het instellen van een kijkfilter of het aanmaken van een account. De kijkfilter laat toe om met jouw onderwijsniveau of regio (bv. basisonderwijs, secundair onderwijs …) de website te bezoeken.

Heeft de PRO.-site nog niet al zijn geheimen aan jou prijsgegeven? We ontwikkelden een ondersteuningspagina met uitleg over hoe je vlot navigeert en zoekt op de PRO., met bijhorend een filmpje en korte PowerPoint, die je eventueel kunt gebruiken op een personeelsvergadering om de PRO.-website toe te lichten aan je team. Lees ook 'Ondersteuning bij surfen op de PRO'

Om gericht in ons aanbod te kunnen zoeken, kun je gebruik maken van verschillende filters:

 • zoekterm
 • onderwijsniveau
 • functie
 • type initiatief
 • fysiek of online
 • locatie en datum
 • thema
In dit filmpje geven we je een bijkomende uitleg over alle filters en wat tips en tricks.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Onze visie op professionaliseren

sla link op in klembord

 • Weten wat er werkt (en niet werkt) bij het professionaliseren van onderwijsprofessionals.
 • Zorgen voor een ‘veilig professionaliseringsklimaat’.
 • Een goed agogisch-didactisch professionaliseringsproces doorlopen
 • Lees meer

De pedagogische begeleiding is je eerste partner in professionaliseren

sla link op in klembord

De belangrijkste doelstelling van de pedagogische begeleiding is de realisatie van goed onderwijs voor alle leerlingen vandaag en morgen. Om dat te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat ook jouw school een eigen en krachtdadig pedagogisch beleid kan uitbouwen. We zetten daar graag samen met jou onze schouders onder.
Lees meer

Een professionaliseringsplan

sla link op in klembord

Het plan is gebaseerd op een gedeelde visie en de prioriteiten van de school. Het hangt sterk samen met andere beleidsdomeinen (personeelsbeleid, schoolontwikkeling …). De betrokkenheid van het schoolteam bij het opstellen van dit plan is zeer belangrijk. 
Lees meer

Contact

sla link op in klembord

De Academie is de dienst van waaruit al onze professionaliseringsinitiatieven vertrekken. Ons doel is om ervoor te zorgen dat al onze leden tegen de dezelfde voorwaarden en met dezelfde kwaliteit toegang hebben tot al onze vormen van professionalisering. We voorzien een aanbod voor alle doelgroepen binnen het reguliere onderwijs. Hiervoor doen we een beroep op de experten in eigen huis, maar ook op externe lesgevers die hun sporen binnen bepaalde thema’s verworven hebben.

We voorzien een aanbod voor alle doelgroepen binnen het reguliere onderwijs. Daarvoor doen we een beroep op de experten in eigen huis, maar ook op externe lesgevers die hun sporen binnen bepaalde thema’s verworven hebben.

Heb je inhoudelijke vragen over het aanbod? Vind je een bepaalde vorming niet? Contacteer ons: academie@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Heb je praktische vragen? Technische vragen? Vragen over je inschrijving? Mail naar ons administratief ondersteunend team: nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio