Nummers

klap alle bijlages open

Groeien in vertrouwen is: luisteren en antwoorden
Hallo, wees gegroet! Met heel mijn hart zeg ik: JA!

3MB
Bestandsnaam 2022_LT_01_web.pdf
Referentie
September 2022 3MB
Bladwijzer 165KB
Cover 92KB

Groeien in vertrouwen is: loslaten en begeleiden
Ga, leer, leef, groei; ik ben er voor jou.

3MB
Bestandsnaam 2022_LT_00_web.pdf
Referentie
Startnummer 2022 3MB
Bladwijzer 154KB
Cover 2MB

Groeien in vertrouwen is: vertrouwen geven en krijgen
Doe maar wat Hij je zeggen zal.

3MB
Bestandsnaam 2022_LT_02_web.pdf
Referentie
Oktober 2022 3MB
Bladwijzer 173KB
Cover 4MB

Groeien in vertrouwen is: het gewone en het bijzondere een plek geven (in je leven)
Geïnspireerd leven maakt het gewone heel bijzonder en helpt het bijzondere in het gewone te integreren.

98KB
Bestandsnaam Cover_LT03 november_PRO.jpg
Referentie

Groeien in vertrouwen is: vol verwachting dragen en laten dragen
Gedragen door Liefde draag ik je verder de wereld in.

84KB
Bestandsnaam Cover_LT04 december_PRO.jpg
Referentie

Groeien in vertrouwen is: kansen geven en grenzen verleggen
Geef kansen en verleg je grenzen. Leven vraagt een speelruimte waar je kunt oefenen.

85KB
Bestandsnaam Cover_LT05 januari_PRO.jpg
Referentie

Groeien in vertrouwen is: gevoel en verstand laten spreken
God draagt je: denk met je hart en bemin met je hoofd. (Paus Franciscus)

71KB
Bestandsnaam Cover_LT06 februari_PRO.jpg
Referentie

Groeien in vertrouwen is: samen horen en doen
Samen op weg naar een meer rechtvaardige en duurzame wereld.

79KB
Bestandsnaam Cover_LT07 maart_PRO.jpg
Referentie

Groeien in vertrouwen is: vasthouden en loslaten
Maria wordt zelf uitgedaagd nu Jezus moet sterven.

67KB
Bestandsnaam Cover_LT08 april_PRO.jpg
Referentie

Groeien in vertrouwen is: samenkomen en blijven hopen
Na de gebeurtenissen van Pasen en Hemelvaart hebben Jezus’ volgelingen, samen met Maria, elkaar gevonden.

81KB
Bestandsnaam Cover_LT09 mei_PRO.jpg
Referentie

Groeien in vertrouwen is: God zij dank zeggen
Danken is de kunst om vanuit een gezamenlijk gelopen weg vol vertrouwen uit te kijken naar wat komen gaat.

74KB
Bestandsnaam Cover_LT10 juni_PRO.jpg
Referentie

Gisteren en morgen verbinden
De tijd verbindt gisteren, vandaag en morgen. Het heden ligt in het verlengde van het verleden en is de basis voor de toekomst; we zijn verbonden met onze voorouders en met wie na ons komt. Bij het einde van het schooljaar blikken we terug naar gisteren maar kijken we ook vooruit naar morgen.

4MB
Bestandsnaam 2021_LT_10_web.pdf
Referentie
Juni 2022 4MB
Bladwijzer 165KB

In woord en daad verbinden
De kracht van verbinden uit zich in wat mensen zeggen én doen. Zeggen en doen hebben elkaar nodig. Ze kunnen niet zonder elkaar. En ze versterken elkaar in twee richtingen: zeg wat je doet en doe ook wat je zegt.

3MB
Bestandsnaam 2021_LT_09_web.pdf
Referentie
Mei 2022 3MB
Bladwijzer 166KB

Opnieuw verbinden
De kracht van verbinden wordt misschien wel het duidelijkst, wanneer we erin slagen opnieuw te verbinden wat verbroken is. De bereidheid tot herstellen in een authentieke dialoog geeft toekomst.

2MB
Bestandsnaam 2021_LT_08_web.pdf
Referentie
April 2022 2MB
Bladwijzer 183KB

Wereldwijd verbonden
We zijn verbonden in een wereldwijd netwerk. We zijn één menselijke familie met een gemeenschappelijk huis. Veraf komt zo dichtbij. Om ons wereldwijd te verbinden, moeten we het dus niet ver te gaan zoeken. Meer nog dan anders maken we dat in de vasten concreet.

2MB
Bestandsnaam 2021_LT_07_web.pdf
Referentie
Maart 2022 2MB
Bladwijzer 186KB
Artikel Daniel De Coen - Wereldwijd verbonden 123KB

Verbonden zijn
Vrij vertaald betekent ubuntu: ik ben omdat wij zijn. Verbondenheid is een zijnskenmerk van de mens: een mens wordt maar mens dankzij andere mensen. De kracht van verbinden zit in zijn dna.

4MB
Bestandsnaam 2021_LT_06_web.pdf
Referentie
Februari 2022 4MB
Bladwijzer 155KB

Uitgenodigd om te verbinden
We zijn geroepen om ons te verbinden met onze diepste drijfveren, niet voor onszelf maar om ons ten dienst van anderen te stellen. Zet je talent in om te verbinden!

2MB
Bestandsnaam 2021_LT_05_web.pdf
Referentie
Januari 2022 2MB
Bladwijzer 152KB

Verbonden met het Licht
In de donkere dagen van de advent hunkeren we naar licht, naar het Licht. Dat licht gunnen we van harte aan al wie in het donker leeft. Zeg eens, wie zet jij in het licht?

3MB
Bestandsnaam 2021_LT_04_web.pdf
Referentie
December 2021 3MB
Bladwijzer 165KB

Verbonden met de aarde
We moeten onze handen wél vuilmaken, want we zijn verbonden met de aarde. Contact met de natuur doet goed. Wij, mensen, zijn deel van de aarde, kwetsbaar en vergankelijk zoals de natuur. In deze tijd van het jaar herdenken we ook onze dierbare doden.

2MB
Bestandsnaam 2021_LT_03_web.pdf
Referentie
November 2021 2MB
Bladwijzer 143KB

Liefdevol verbinden
Verbinden put kracht uit een aantal basishoudingen, vertrouwen, eerbied, respect, wederkerigheid, inleefvermogen, waardering. Het zijn stapstenen naar liefdevol verbinden.

3MB
Bestandsnaam 2021_LT_02_web.pdf
Referentie
Oktober 2021 3MB
Bladwijzer 117KB

Verbonden met velen
“Ik ben zoveel iemanden”: zoals een mens meervoudig is in wie hij is, is hij meervoudig in verbondenheid. Naar Kolet Janssen

3MB
Bestandsnaam 2021_LT_01_web.pdf
Referentie
September 2021 3MB
Bladwijzer 189KB

De kracht van verbinden
Verbinding is een basisbehoefte voor ons als mensen. Om ergens bij te horen, dat groter is dan wijzelf, dat inspireert ons, dat geeft ons een reden van bestaan. Marjon Bohré

3MB
Bestandsnaam 2021_LT_00_web.pdf
Referentie
Startnummer 2021 3MB
bladwijzer 149KB

Verrassend vreugdevol
Een pedagogie van de hoop is verrassend vreugdevol. Leeftocht zoekt dit schooljaar naar vindplaatsen van vreugde en reikt ze ons aan als proviand voor onderweg, in alle kleuren van de regenboog.

4MB
Bestandsnaam 2020_LT_00_web.pdf
Referentie
Startnummer 2020 4MB
Bladwijzer 157KB
Bezinnende diamontage 2020-2021 10MB

Indigo
Met elkaar en samen met kinderen en jongeren werken onderwijsmensen een schooljaar lang aan een gezamenlijke droom. Het samenspel van kunst en kunde maken van het vormingsproces een uniek verhaal, een vindplaats van duurzame en gedeelde vreugde.

3MB
Bestandsnaam 2020_LT_01_web.pdf
Referentie
September 2020: samen dromen en werken 3MB
Bladwijzer 163KB

Blauw
Zingeving en spiritualiteit geven een diepe vreugde. Ze wortelen ons stevig, zodat we ook in stormweer overeind blijven. Ze bieden een vaste ankerplaats in het woelige water van alledag.

4MB
Bestandsnaam 2020_LT_02_web.pdf
Referentie
Oktober 2020: zingeving en spiritualiteit beleven 4MB
Bladwijzer 174KB

Rood
Graag zien, gezien worden én graag gezien worden: ze vormen een eeneiige drieling. Samen doen ze elk van ons groeien en blozen van vreugde, van klein tot groot, van jong tot oud.

4MB
Bestandsnaam 2020_LT_03_web.pdf
Referentie
November 2020: graag zien en gezien worden 4MB
Bladwijzer 164KB

Zilver
Open en ontvankelijk zijn voor het onverwachte is niet altijd makkelijk, maar toch is het verrassend vreugdevol om het nieuwe vanuit verwondering te verwelkomen. De advent biedt ons daarvoor een welgekomen oefenterrein.

3MB
Bestandsnaam 2020_LT_04_web.pdf
Referentie
December 2020: het onverwachte verwelkomen 3MB
Bladwijzer 301KB

Geel
Deze maand vieren we het nieuwe jaar, maar een heel jaar lang vieren we elke dag het leven, in al zijn facetten, in lief en leed, in vreugde en soms ook verdriet. We vieren al wat ons raakt en ook wat ons te boven gaat.

3MB
Bestandsnaam 2020_LT_05_web.pdf
Referentie
Januari 2021: vieren 3MB
Bladwijzer 232KB

Groen
Spelen is niet alleen voor kinderen maar voor ons allen een verrassend vreugdevolle manier van zijn. Het helpt onszelf te vergeten en helemaal in iets op te gaan, te revalideren wanneer vermoeidheid ons velt, lichtvoetig door het leven te gaan en de magie om ons heen te (her)ontdekken.

3MB
Bestandsnaam 2020_LT_06_web.pdf
Referentie
Februari 2021: spelen 3MB
Bladwijzer 283KB

Violet
Ontdekkingen en uitvindingen zijn vaak het resultaat van uitproberen. Het vinden doet ons hoera roepen maar ook het zoeken zelf kan verrassend vreugdevol zijn. De school is daarvoor een oefenplaats. Deze maand is de vastentijd het oefenterrein. Probeer het eens uit.

3MB
Bestandsnaam 2020_LT_07_web.pdf
Referentie
Maart 2021: experimenteren 3MB
Bladwijzer 173KB

Zwart-wit
Van harte delen is de ander echt iets gunnen zonder wat terug te verwachten. En het geeft dubbele vreugde: we doen er de ander plezier mee en het maakt ook onszelf blij. Delen heeft tal van facetten: behalve bezittingen kunnen we ook taken en lasten, onze kwetsbaarheid, ons geloof en nog zoveel meer delen. Ja, onze vreugde zelf kunnen we ook delen. Dat is het toppunt van verrassend vreugdevol delen.

3MB
Bestandsnaam 2020_LT_08_web.pdf
Referentie
April 2021: delen 3MB
Bladwijzer 135KB

Goud
Wanneer we zinvol vinden wat we doen en er daarbovenop nog van genieten ook, dan wordt het leven verrassend vreugdevol met een gouden randje.

4MB
Bestandsnaam 2020_LT_09_web.pdf
Referentie
Mei 2021: genieten 4MB
Bladwijzer 156KB

Oranje
Beseffen we wel goed wat we allemaal krijgen? Het leven zelf om te beginnen, maar ook de vele kansen, de talrijke ontmoetingen, de belevenissen van dit schooljaar, de vakantie die komt ... Het nodigt ons uit om dankbaar in het leven te staan. Dankbaar zijn is de wortel van verrassend vreugdevol leven.

3MB
Bestandsnaam 2020_LT_10_web.pdf
Referentie
Juni 2021: danken 3MB
Bladwijzer 146KB

Handen vol hoop

4MB
Bestandsnaam 2019_LT_00_web.pdf
Referentie
Startnummer 2019 4MB
Bladwijzer 176KB
Bezinnende diamontage 3MB

Elk begin wordt gekenmerkt door hoop, verwachting en belofte. Erik Stynen

4MB
Bestandsnaam 2019_LT_01_web.pdf
Referentie
September 2019: herbeginnen 4MB
Bladwijzer 216KB

Waar mensen elkaar in ‘t leven dragen, begint nieuwe hoop te dagen. Carlos Desoete

2MB
Bestandsnaam 2019_LT_02_web.pdf
Referentie
Oktober 2019: verzorgen 2MB
Bladwijzer 146KB

Hopen is een wijze van voelen, denken én doen. Het is een manier van verbonden te zijn met zichzelf en de wereld. Anne Vandenhoeck

2MB
Bestandsnaam 2019_LT_03_web.pdf
Referentie
November 2019: verbinden 2MB
Bladwijzer 178KB

Verlangend naar iets uitkijken is mooi. Dan leeft iets in je gedachten wat nog komen moet en dat is boeiender dan wat er al is. Toon Hermans 

3MB
Bestandsnaam 2019_LT_04_web.pdf
Referentie
December 2019: uitkijken 3MB
Bladwijzer 184KB
XXL 2MB

Humor is een signaal van hoop. Stefan Van Istendael

2MB
Bestandsnaam 2019_LT_05_web.pdf
Referentie
Januari 2020: lachen 2MB
Bladwijzer 142KB

Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop. Henry Drummond

3MB
Bestandsnaam 2019_LT_06_web.pdf
Referentie
Februari 2020: liefhebben 3MB
Bladwijzer 117KB

Vergeving is de hoop op een beter verleden loslaten. Gerald G. Jampolsky

3MB
Bestandsnaam 2019_LT_07_web_0.pdf
Referentie
Maart 2020: vergeven 3MB
Bladwijzer 179KB
XXL 2MB

Waarover gaat Pasen? Over dood en leven. En over het dunne lijntje van de hoop. Johan Bonny

3MB
Bestandsnaam 2019_LT_08_web.pdf
Referentie
April 2020: overstijgen 3MB
Bladwijzer 166KB

Zaai hoop: zaai de olie van de hoop, zaai het parfum van de hoop en niet de azijn van de bitterheid en van wanhoop. Paus Franciscus

1MB
Bestandsnaam 2019_LT_09_web.pdf
Referentie
Mei 2020: scheppen 1MB
Bladwijzer 168KB

Hoop doet het leven volhouden, voet bij stuk houden. Zo ondergaat een mens zijn geschiedenis niet als een noodlot, maar als een uitnodiging tot voortgaan. Hans van Munster

2MB
Bestandsnaam 2019_LT_10_web.pdf
Referentie
Juni 2020: volhouden 2MB
Bladwijzer 150KB

Vorming - leren leven
Vorming is nieuwe vensters openen op een betere wereld. Leeftocht toont wegwijzers en geeft proviand voor onderweg. Stap je mee?

5MB
Bestandsnaam 2018_LT_00_web.pdf
Referentie
Startnummer 2018: stap je mee? 5MB
Bladwijzer 609KB

Voeten onder tafel
Gastvrijheid is openheid, identiteit en zelfontplooiing.

3MB
Bestandsnaam 2018_LT_01_web.pdf
Referentie
September 2018: gastvrijheid 3MB
Bladwijzer 143KB

In iemands schoenen staan
Het eeuwenoude Bijbelverhaal van Noömi en Ruth is brandend actueel. Het is voor ons een voorbeeld van in de schoenen te durven staan van de vreemde ander en zo te groeien in dialoog.

2MB
Bestandsnaam 2018_LT_02_web.pdf
Referentie
Oktober 2018: dialoog 2MB
Bladwijzer 217KB

Uit de pas
Met een verwonderd hart dans je de verbeelding in.

2MB
Bestandsnaam 2018_LT_03_web.pdf
Referentie
November 2018: schoonheid en verbeelding 2MB
Bladwijzer 243KB

Op kousenvoeten
Een blik, een handdruk, ogen met een verhaal vol kwetsbaar verlangen … Op kousenvoeten stappen we de advent en elkaars wereld binnen.

2MB
Bestandsnaam 2018_LT_04_web.pdf
Referentie
December 2018: kwetsbaarheid 2MB
Bladwijzer 133KB

Op blote voeten
Op blote voeten ben je kwetsbaar maar ga je naar de essentie, dat is wijsheid. Op blote voeten lopen is wijs!

3MB
Bestandsnaam 2018_LT_05_web.pdf
Referentie
Januari 2019: wijsheid 3MB
Bladwijzer 198KB

Verwante zolen
Worden wie je bent in een netwerk van relaties. 

3MB
Bestandsnaam 2018_LT_06_web.pdf
Referentie
Februari 2019: uniciteit in verbondenheid 3MB
Bladwijzer 340KB

Je stoute schoenen aantrekken
Rechtvaardigheid is ‘mens-waardigheid’: ze laat het diepste van elke mens tot zijn recht komen. Trek je laarzen aan en ga ervoor!

4MB
Bestandsnaam 2018_LT_07_web.pdf
Referentie
Maart 2019: rechtvaardigheid 4MB
Bladwijzer 256KB

Ten voeten uit
Ondanks tegenslag toch geloven in de toekomst.

3MB
Bestandsnaam 2018_LT_08_web.pdf
Referentie
April 2019: veerkracht 3MB
Bladwijzer 257KB

Op grote voet
Generositeit. Eén van de meest tegendraadse woorden in deze samenleving. En toch kiezen we ervoor om met mildheid, openheid en empathie op stap te gaan met onze leerlingen en collega’s. Ga je mee op die tocht?

3MB
Bestandsnaam 2018_LT_09_web.pdf
Referentie
Mei 2019: generositeit 3MB
Bladwijzer 135KB

Voetje voor voetje
Voetje voor voetje, met volgehouden inzet, stapten we van september naar juni. Als wat we dit schooljaar leerden, duurzaam zal blijken, zullen we kunnen zeggen dat vorming gebeurde. Onze wandelschoenen lonken ondertussen naar de vakantie.

2MB
Bestandsnaam 2018_LT_10_web.pdf
Referentie
Juni 2019: duurzaamheid 2MB
Bladwijzer 157KB

Allemaal schatten
Leeftocht neemt je mee, DWARS DOOR ALLES HEEN, — naar de diepte van de aarde en van de mens — en vindt er ALLEMAAL SCHATTEN van formaat.
De onderwijsmensen die daaraan een plek proberen te geven, ademen ZUURSTOF in en uit. En ze geven aan collega’s en pupillen door wie ze ten diepste zijn.

3MB
Bestandsnaam 2017_LT_00_web.pdf
Referentie
Startnummer 2017: dwars door alles heen 3MB
Bladwijzer 304KB

Kristal
September schittert en sprankelt als kristal, symbool voor een open, brede kijk.

3MB
Bestandsnaam 2017_LT_01_web.pdf
Referentie
September 2017: open, brede kijk 3MB
Bladwijzer 364KB

Diamant
In de diamantslijperij van oktober schaaft de onderwijsmens levenslang geduldig aan zijn eigen vorming.

3MB
Bestandsnaam 2017_LT_02_web.pdf
Referentie
Oktober 2017: eigen vorming 3MB
Bladwijzer 396KB

Olie
Liefdevolle nabijheid is als zijdezachte olie, als helende balsem, zegt november. 

4MB
Bestandsnaam 2017_LT_03_web.pdf
Referentie
November 2017: liefdevolle nabijheid 4MB
Bladwijzer 203KB

Goud
Heel december zien we uit naar goud, symbool voor authenticiteit en integriteit die een wijze man ook ooit het kerstkind bood. Het is advent! 

3MB
Bestandsnaam 2017_LT_04_web.pdf
Referentie
December 2017: authenticiteit 3MB
Bladwijzer 204KB

Helium
Januari is de maand van dromen en idealen. Vederlicht als heliumgas steken ze ook anderen aan. 

2MB
Bestandsnaam 2017_LT_05_web.pdf
Referentie
Januari 2018: idealisme 2MB
Bladwijzer 142KB

Magma
Midden in de koude wintermaand februari dalen we af tot in het binnenste van de mens waar het magma van zijn bezieling brandt.

3MB
Bestandsnaam 2017_LT_06_web.pdf
Referentie
Februari 2018: bezieling 3MB
Bladwijzer 211KB

Zaad
Net als de natuur in maart neemt de onderwijsmens alle groeikansen te baat. Als een goede tuinman verzorgt hij kiemende zaadjes, kwetsbaar en broos. Het is vasten! 

3MB
Bestandsnaam 2017_LT_07_web.pdf
Referentie
Maart 2018: kwetsbaarheid 3MB
Bladwijzer 205KB

Water 
Wie ruimte schept voor stille verwondering en kritische vragen, is een leraar van het zuiverste water.

3MB
Bestandsnaam 2017_LT_08_web.pdf
Referentie
April 2018: verwondering en kritische zin 3MB
Bladwijzer 278KB

Klei 
Klei in mei linkt uiteraard naar verbeeldingskracht en creativiteit.

3MB
Bestandsnaam 2017_LT_09_web.pdf
Referentie
Mei 2018: verbeeldingskracht en creativiteit 3MB
Bladwijzer 246KB

Gips 
Bij het einde van schooljaar is gips in juni teken van verbondenheid.

4MB
Bestandsnaam 2017_LT_10_web_0.pdf
Referentie
Juni 2018: verbondenheid 4MB
Bladwijzer 382KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio