Vademecum zorg (UITGEPUT- WORDT HERWERKT)

zesde druk 
152 blz.
D/2012/0938/04 
ISBN 9789081420372
 
Elke katholieke basisschool ontwikkelt een zorgvisie en stippelt een zorgbeleid uit. In dit vademecum hebben we het over de zorg die iedere leerkracht biedt aan alle leerlingen om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen na te streven. Onze bijzondere zorg gaat uit naar leerlingen die om één of andere reden leerbedreigd zijn of specifieke noden hebben.
 
Dit vademecum is een leidraad om in het schoolwerkplan te beschrijven op welke wijze je als school je zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid voert. Dit vademecum kun je ook als toetssteen voor je zorgbeleid gebruiken.
 
Naast de essentie van een degelijk en geïntegreerd zorgbeleid, vind je in dit vademecum interessante websites en literatuur als inspiratiebron en uitbreiding. Ten slotte bevat dit vademecum een aantal praktische instrumenten en inspiratiebronnen waarmee je aan de slag kunt gaan om te reflecteren over en te werken aan het zorgbeleid.
Jaar: 
2014
€ : 
14.00