Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen

 
De eerste uitgave van het boek "Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen" dateert van november 2013. Wegens "uitverkocht" was het een tijdje niet beschikbaar. Nu is er de geactualiseerde herdruk (januari 2020). Ook de posters van de beelden uit het boek zijn nog steeds beschikbaar.
 
Net als in de eerste uitgave, bevat dit boek vijf opdrachten. Samen vormen ze de gemeenschappelijke stam van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen. Ze geven schoolteams een impuls om te reflecteren op hun dagelijks werk en inspireren hen bij het werken aan:
  • een schooleigen christelijke identiteit;
  • een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod;
  • een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak;
  • de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg;
  • de school als gemeenschap en als organisatie.

Elke opdracht wordt vanuit verschillende invalshoeken voorgesteld. Een symbolisch beeld voor iedere opdracht, een Bijbelfragment dat erbij aanknoopt, een brief met een verhaal dat appelleert aan een herkenbare ‘reële’ situatie en tot slot een schets van het ideaalbeeld, de ‘wenselijke’ situatie. 

Dit boek wil een inspiratiebron zijn voor directies, schoolteams en al wie bij het schoolgebeuren betrokken is. Het is in het bijzonder een ruggensteun voor beginnende leerkrachten. De publicatie maakt hen wegwijs in het eigene van het katholiek basisonderwijs.
 
Voor niet leden kost dit boek 10 EUR, leden betalen 7 EUR (de korting is niet zichtbaar bij de bestelling maar wordt afgetrokken op de factuur).
 
 
 
Jaar: 
2020
€ : 
10