Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen (TIJDELIJK UITGEPUT) - IN HERWERKING

D/2013/0938/01
november 2013
72 blz.
21x24 cm
 
Dit boek bevat vijf opdrachten. Samen vormen ze de gemeenschappelijke stam van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen. Ze geven schoolteams een impuls om te reflecteren op hun dagelijks werk en inspireren hen bij het werken aan:
 
  • een schooleigen christelijke identiteit
  • een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod
  • een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak
  • de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg
  • de school als gemeenschap en als organisatie
 
Elke opdracht wordt vanuit verschillende invalshoeken voorgesteld. Een symbolisch beeld voor iedere opdracht, een Bijbelfragment dat erbij aanknoopt, een brief met een verhaal dat appelleert aan een herkenbare ‘reële’ situatie en tot slot een schets van het ideaalbeeld, de ‘wenselijke’ situatie. 
 
Dit boek wil een inspiratiebron zijn voor directies, schoolteams en al wie bij het schoolgebeuren betrokken is. Het is in het bijzonder een ruggensteun voor beginnende leerkrachten. De publicatie maakt hen wegwijs in het eigene van het katholiek basisonderwijs.
 
 
 
Jaar: 
2013
€ : 
5.00