Mijn Europees Taalportfolio

D/2012/0938/02
109 p.
 
Dit is de derde druk van het Europees taalportfolio. De vormgeving is nieuw. Het taalportfolio zit niet langer in een map. Zo wordt het goedkoper om voor elke leerling een exemplaar aan te kopen! 
 
Het Europese taalportfolio wil leerlingen vanaf het vijfde leerjaar ondersteunen in het leren van vreemde talen. De Raad van Europa keurde het in 2009 goed. Het is hiermee het eerste geaccrediteerde taalportfolio voor Vlaanderen!
 
Het taalportfolio werd opgebouwd volgens de principes van het Europees Referentiekader. De losbladige map bestaat uit vier delen: taalpaspoort, taalbiografie, dossier en handleiding.
 
Het taalportfolio heeft vier doelen. Ten eerste geeft het leerlingen, leerkrachten en ouders informatie over de vorderingen die de leerlingen maken bij het leren van vreemde talen. De leerlingen ontdekken daarnaast ook hoe ze eventuele hiaten kunnen remediëren. Ten derde verwerven de leerlingen een aantal specifieke vaardigheden wanneer ze het taalportfolio gebruiken: zo leren ze na te denken over hun leerproces, het in handen te nemen en het te evalueren. Het belangrijkste doel is evenwel van leerlingen gemotiveerde taalleerders te maken. 
 
De kleurrijke map sluit naadloos aan bij de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan Frans. Net zoals in het leerplan is communicatie het uitgangspunt. Dat wordt geïllustreerd aan de hand van herkenbare voorbeelden.
 
Het taalportfolio is géén methode, maar een document dat de leerlingen vanaf de derde graad van het lager onderwijs en minstens tot en met de eerste graad van het secundair onderwijs aanvullend bij hun handboek kunnen gebruiken. Hierdoor wordt de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs eenvoudiger: leerkrachten krijgen in de map een goed overzicht van wat leerlingen al kunnen. Op die manier krijgen leerlingen op hun niveau les in vreemde talen!
 
Jaar: 
2012
€ : 
7.00