Leren leren

Leren leren is een onderdeel van het curriculum waar de school volgens een eigen concept en planning aan werkt. De leerplannen en de eindtermen geven een invulling aan de doelstellingen van leren leren.