Leerplanpuzzel

  • Een leerplanpuzzel met 180 kaarten (foto’s, logo’s en benamingen van ontwikkelvelden, benamingen van de ontwikkelthema’s, alle leeruitkomsten van ontwikkelvelden en –thema’s en de generieke doelen per ontwikkelthema).
Jaar: 
2018
€ : 
20.00