Inspiratie in de praktijk. Pastorale steekkaarten.

D/2014/0938/03
ISBN-nummer: 9789082207828

In de Pastorale steekkaarten vind je tips, blikverruimers, gespreksopeners en voorbeelden die helpen om het christelijk geloof praktisch en concreet te hertalen in alle aspecten van het hedendaagse schoolleven. Ze kunnen helpen om de Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen in de praktijk te integreren, te verbreden en te verdiepen. De steekkaarten behandelen volgende thema’s:

  • Personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen
  • Start van het nieuwe schooljaar
  • Oudercontacten
  • Kindcontacten
  • Speelplaats- en conflictbemiddeling
  • Verjaardag vieren
  • Schoolbesturen
  • Extramurosactiviteiten
  • Afscheid zesdeklassers
  • Visietekst ‘Pastoraal op school’

Eén set bestaat uit: 11 steekkaarten op A4-formaat, 4-kleurendruk, geplastificeerd.

Jaar: 
2014
€ : 
14,00