God heb je even? Ik wil Je iets vertellen !

D/2017/0938/01
ISBN 9789082207835
 
Na het succes van de eerste editie van de zogenaamde "gebedenklapper" komt er op vraag van heel wat leraren een tweede editie.  Deze uitgave wil kansen aanreiken om te bidden met jonge kinderen, zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs, vanuit de visie van de katholieke dialoogschool.  Daarmee ondersteunen we de ontwikkeling van het innerlijk kompas bij jonge kinderen.  Ze krijgen de kans om niet alleen de dialoog met de anderen, maar ook met de "Andere" te voeren en zo te ontdekken wie ze zijn.
 
Jaar: 
2017
€ : 
35.00